לפני מספר שנים התקשר אלי איש שביקש לברר סוגיות בעמידות חיידקים לאנטיביוטיקה. אני רואה כחלק מהיותי מדען לחלוק עם הציבור ידע והבנה שרכשתי – בזכותו, כי מחקריי בחלקם הגדול, ממומנים על ידו.  אינני מומחה בתחום האנטיביוטיקה, ואז ידעתי פחות מהיום אך, מתוך הידע הביולוגי הנובע מלימוד ומחקר ארוכי שנים, יכולתי לענות לשאלותיו. בין היתר, הן נגעו לסוגית השינויים בעמידות בחיידקים לאורך זמן, ונגעו בסלקציה ובאבולוציה של התכונה.

האיש הציג את עצמו או ששאלתי אותו את שמו ודיברנו. בשום רגע, הוא לא הזכיר או שאל שאלות הקשורות לדת, אמונה, וקשרם למדע. גם לא היה צמוד לשמו תואר כגון "רב" או כל דנומינציה דתית אחרת. וכמובן, לא נאמר שמה שאני אומר ישמש לעריכת ספר הכזב המוצג בעמוד זה.

כמה חודשים לאחר השיחה, קיבלתי עותק בדואר. בהתחלה לא הבנתי למה הוא נשלח אלי, מה לי ולזה. עד שתוך כדי דפדוף, הגעתי לעמוד בו שמי מופיע עם שמותיהם של חוקרים אחרים, תחת הבעת תודה על עזרה בעריכת הספר. אינני יודע אם אותו "תרגיל" גם נעשה עליהם.

הוספת שמי לספר נעשתה ללא ידעתי, וללא הסכמתי. היא מרמה, בדיוק כמו הפרסה המדעית המוצגת בו. אין לי ולא היה קשר להגיית רעיון כלשהו בפרסום זה ואילו ידעתי שזו הכוונה, הייתי אומר לאיש "לא". אולי  גם "תודה" כי אני מנסה לשמור על נימוסים.

יכולתי אולי לתבוע את המחבר ו/או ההוצאה לאור. פניתי למחלקה המשפטית של האוניברסיטה העברית ונשלחו אליהם מכתבים הדורשים את הסרת שמי מהספר. זה לא קרה ואף הוצאה מהדורה בשפה נוספת (אולי אפילו יותר) שגם כללה את שמי.

הנחתי לזה, כי המדע חשוב לי יותר מאשר להתעסק בדבר כה ירוד. אך חשוב לי שאם מישהו במקרה מגיע לספר זה, אני מבקש שידע את העובדות. יותר מכל, שידע עובדות מדעיות, איך הן נקבעות, איך הן עשויות להשתנות ולמה, איך הן עוברות אבולוציה בעצמן.

תודות לספר של אדוארד.jpg
עמוד פנימי.jpg
עטיפה חיצונית אדוארד.png